قابل توجه متقاضیان بازنشستگی

خواهشمند است اطلاعیه 1 و 2 را ملاحظه نمایید.