قابل توجه بازنشستگان محترم دانشگاه

به اطلاع بازنشستگان محترم می رساند که  امکان تغییر شماره حساب بانک صادرات برای این عزیزان وجود دارد. لطفا لینک ذیل را مطالعه نمایید.

تغییر شماره حساب