شیوه نامه انتصاب کارکنان در پست کارشناس مسئول

با سلام

برای مشاهده شیوه نامه انتصاب کارکنان محترم غیرهیات علمی در پست کارشناس مسئول به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک شیوه نامه

با سپاس